Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Návštěva VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice

Dne 16. 4. 2019 se PhDr.Lenka Konečná – manažerka dialýzy a Lenka Hasoňová – vedoucí sestra nefrologické ambulance, na základě osobního pozvání ředitele školy, zúčastnily akce – „Slavnostního uvedení investičních projektů do provozu.“ Cílem projektů je oprava a zateplení budov, a také modernizace výuky, tzn. vybudování a vybavení odborných učeben ve vazbě na zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce. Projekty jsou financovány Evropskou unií a zřizovatelem Jihomoravský kraj.

Po krátkém úvodu byli všichni pozvaní hosté a zástupci z řad JMK, investorů, měst.úřadu Boskovice, sociálních služeb či zdravotníků, vyzváni k prohlídce nově vybudovaných prostor a učeben.
Zprvu jsme se přemístili na detašované pracoviště ul. Komenská Boskovice, kde nyní nově sídlí učebny zdravotnické školy. Poté jsme měli možnosti nahlédnout i do dalších prostor, např. informatiky a informačních technologií, či veteriny a veterinární prevence, v příštím školním roce také s novým oborem fyzioterapie zvířat.

Fotografie jsou ke shlédnutí níže v galerii.