Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Světový Den ledvin na hemodialyzačním středisku v Boskovicích

Světový den ledvin se slaví každoročně druhý březnový čtvrtek, letos toto datum připadlo na 14. března 2019, s tématem „Zdraví ledvin pro všechny na celém světě“.  Cílem akce je výšit informovanost zdravotnické i laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich diagnostice a možnostech léčby.

         Také naše středisko se k akci opět připojilo. Možnost vyšetření ledvin zcela zdarma využily desítky zájemců, a to v době od 8 do 16 hodin. Zpočátku přišla spousta lidí, řekněme „nával“ zejména osob staršího věku, kolem poledne i po poledni se dostavily také střední věkové skupiny. Velký zájem o vyšetření byl i ze strany zaměstnanců nemocnice Boskovice.

     Na nefrologické ambulanci byla zájemcům vyšetřena moč, změřena hladina krevního tlaku, body mass indexu – BMI, event. hladina krevního cukru. Součástí vyšetření byl také krátký anamnestický dotazník. Výsledky sdělila a i veškeré případné dotazy zodpověděla vedoucí lékařka dialyzačního střediska MUDr. Zuzana Nemcová všem klientům přímo na místě.

     Krátká statistika:

  • vyšetřeno bylo 116 lidí, z toho asi třetina mužů
  • 3 klienti byli referováni přímo k vyšetření do nefrologické ambulance
  • asi 10% zúčastněných bylo doporučeno podstoupit kontrolní vyšetření u praktického lékaře

     Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zájemcům, kteří nás navštívili. Velké poděkování za pomoc patří opět studentkám – budoucím sestřičkám z VOŠ zdravotnické v Boskovicích a také laboratoři IFCOR za zapůjčení analyzátoru.