Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Nefrologie

Nefrologická ambulance Boskovice

Na nefrologické ambulanci Boskovice zajišťujeme:

  • diagnostiku a terapii onemocnění ledvin a jejich komplikací
  • konzervativní léčbu nemocných s renální insuficiencí
  • trvalou náhradu funkce ledvin všemi dostupnými metodami - hemodialýzou, peritoneální dialýzou, transplantací

První vyšetření v nefrologické poradně

Pro příchod do ambulance je vhodné doporučení odesílajícího lékaře, ale není nezbytné. Pacienti jsou k vyšetření objednáváni. Na odběry krve přicházejí lační, nutné je však zachovat pitný režim (voda, neslazené nápoje).

Co přinést s sebou:

  • doporučení odesílajícího lékaře
  • kartičku pojištěnce
  • aktuální seznam užívaných léků (vč. gramáží)
  • nález ultrazvukového vyšetření ledvin, břicha - pokud bylo provedeno v posledních 12 měs.
  • popř. lékařské zprávy a nálezy z jiných odborných ambulancí
  • moče: vzorek ranní a sbírané moče za 24 hodin (pokud to pacientův zdravotní stav umožňuje)

Pokyny pro sběr moči za 24 hodin

Při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Během vyšetření se doporučuje jíst stejnou stravu jako obvykle a vypít za 24 hodin asi 2 litry tekutin.

Začátek sběru - 1 den

Nejlépe v 6 hodin ráno se úplně vymočíte mimo sběrnou nádobu do WC. Od této chvíle budete sbírat veškerou vyloučenou moč do sběrné nádoby - ta musí být čistě vymytá a uchovávaná na chladném místě. Dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče, např. při stolici, proto je nutno vymočit se před stolicí.

Konec sběru - 2 den

Po 24 hodinách další den ráno se naposledy vymočíte do sběrné nádoby. Celý objem posbírané moče promíchejte a obsah změřte s přesností na 100 ml a množství si zaznamenejte. Jestliže množství moče přesáhne objem zvolené nádoby, pokračujte ve sběru do další. Obsah ze všech nádob slijte, promíchejte a odeberte vzorek z celkového množství. Nelze odlít vzorek z každé sběrné nádoby zvlášť nebo pouze z jedné sběrné nádoby. Změřit je nutné celý objem moče.

 

Kontakty a ordinační dobu najdete v sekci Kontakty »