Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Aktuality

AKUPUNKTURA - CELOSTNÍ MEDICÍNA

Nově nabízíme možnost celostního přístupu s využitím akupunktury ke zlepšení vašeho zdravotního stavu.
 
Kontakt:
MUDr. Eva Rozmánková
tel. 725 391 720
 
Ceník:
Vstupní vyšetření: 1 500 Kč
Kontrola: 300 Kč 

Udělení akreditace Ministerstvem zdravotnictví

Dne 23.11.2020 nám bylu udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět níže uvedenou část vlastního specializovaného výcviku konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2019 pro specializační obor N E F R O L O G I E.

Návštěva VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice

Dne 16. 4. 2019 se PhDr.Lenka Konečná – manažerka dialýzy a Lenka Hasoňová – vedoucí sestra nefrologické ambulance, na základě osobního pozvání ředitele školy, zúčastnily akce – „Slavnostního uvedení investičních projektů do provozu.“ Cílem projektů je oprava a zateplení budov, a také modernizace výuky, tzn. vybudování a vybavení odborných učeben ve vazbě na zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce. Projekty jsou financovány Evropskou unií a zřizovatelem Jihomoravský kraj.

Světový Den ledvin na hemodialyzačním středisku v Boskovicích

Světový den ledvin se slaví každoročně druhý březnový čtvrtek, letos toto datum připadlo na 14. března 2019, s tématem „Zdraví ledvin pro všechny na celém světě“.  Cílem akce je výšit informovanost zdravotnické i laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich diagnostice a možnostech léčby.