Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Aktuality

Návštěva VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice

Dne 16. 4. 2019 se PhDr.Lenka Konečná – manažerka dialýzy a Lenka Hasoňová – vedoucí sestra nefrologické ambulance, na základě osobního pozvání ředitele školy, zúčastnily akce – „Slavnostního uvedení investičních projektů do provozu.“ Cílem projektů je oprava a zateplení budov, a také modernizace výuky, tzn. vybudování a vybavení odborných učeben ve vazbě na zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce. Projekty jsou financovány Evropskou unií a zřizovatelem Jihomoravský kraj.

Světový Den ledvin na hemodialyzačním středisku v Boskovicích

Světový den ledvin se slaví každoročně druhý březnový čtvrtek, letos toto datum připadlo na 14. března 2019, s tématem „Zdraví ledvin pro všechny na celém světě“.  Cílem akce je výšit informovanost zdravotnické i laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich diagnostice a možnostech léčby.