Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Udělení akreditace Ministerstvem zdravotnictví

Dne 23.11.2020 nám bylu udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět níže uvedenou část vlastního specializovaného výcviku konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2019 pro specializační obor N E F R O L O G I E.